logo ADLER EUROPE
 
logo MESKO
logo ADLER


Firma ADLER Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt numer: UDA-POIG.06.01.00-14-360/10 z 29 marca 2011 r.

Nazwa projektu: „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Adler Sp. z o.o.”.Firma ADLER Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt numer: UDA-POIG.06.01.00-14-413/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Nazwa projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę ADLER Sp. z o.o.”.


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Linki:
http://poig.parp.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm

Kontakt merytoryczny:
Tomasz Krzakowski

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu Wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach dzialania 6.1 "Paszport do eksportu"